manpasand ki shadi ka wazifa

Manpasand ki shadi ka Wazifa

This wazifa will bring the wanted girl or boy as the life partner. You have to recite the dua every day for seven, eleven or thirteen times along darod-e-pak seven times after and before the dua.  Pray Fajar Namaz and Tahjud, pray for husband good luck and pray for happy marital life and ask Almighty Allah to give the person’s prosperous life. Marriage to the person whom you love is a dream of every spouse,  people have dreamed of getting married to that person otherwise receive marriage proposal with the person whom you does not know according to parents’ choice. For Get the person you love, there are many types of dua or wazifa. For this, You should follow some instruction which is provided by Islamic astrologers. This process of dua can be practised anywhere and anytime. The dua of manpasand ki shadi, “Laakaad ja-akuumm Raasullaam minn anfosokaam, azezuun alaayhhi maa annittumm haaresunn, alaaykuum bilmmominenaa raaofuur raahemm”.

manpasand ki shadi ka wazifa

The other step of this dua: recite “Daarood shaaref”, 3 times. You need to change the daily routine as you want. Its depend on the mentality of the person who has practised this dua.  After this, recite Suraah Faateeha  for three times. You should clean yourself and your clothes too. This wazifa solve all the problem for manpasand shadi.

man pasand ki shadi ki dua

For getting pious and good life partner there are some steps of dua and also some procedure. You will get a chance for marriage with the person whom you love. The dua of manpasand sadi: This dua will recite after Namaaz, “Waa-min kullaay shaai-in zoowjaaini Laa-Aallaakuum taazaakaarunaa, Allah Hummaa bi haaqi qaauwlikaa Hazaa-waa bii hurmaati Naabiyikaa Muhaammaadi Saallaal Lahu Ta-ala alaaihi Waa Aallihi Waa Saallaam aan taarzuqaani(name of the girl) zaauwjaan-Saalihaam Muwaafiqaan ghaairaa muhaalifin-baay haaqi Saayidina waa Maauwlaana Muhaammaadin- waa Aaalyhi Ajmaain.”  This dua is very powerful and strong too. It will solve all the problem about your love.

The other step: make fresh oouzu or clean yourself and wear clean cloth. Recite daruud shareef for three times, then also recite Fateha suraah for three times. Then also read, Yaa haamedwu taahmaata bil’ hamdee waal ‘haamduu fi ‘haamdwu ‘haamdikaa yaa ‘haamid’ this also read three times. Then recite “Yaa Maajedu-Maajata Bi- Maajdi Waal Maajd- Fi Maajdi Maajdikaa-Yaa Maajiid“.This also read three times. Then the dua recite, “Alaahumaa inaakaa taaqudiieo waala aqudero wataa laamo waala ‘aa laamo waa antaa-alaamul ‘ghwuyobb faa inn raa-a’etaa aanaa fii faala naateen” Then, “waa yousaamihha bismeeiha khaairaliie fi denii waa duniyaa waa aa’khiraate faaqdurr haalii waa inn kanaa-fi ‘gaahireehaa ‘khaairaalimm-minn-ha fi deni waa a’khiraatii faaqdirr halii”. At last, recite the durood sharif. This dua will perform for seven days. This dua is very powerful and successive. It can solve all problem about the love marriage. Almighty Lord will Pacify our eyes, with our loving person and create us leaders of the righteous. This wazifa helps to get married soon. Almighty Allah never let down his pledge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *